Vývojové a konstrukční centrum

Naše společnost čerpá z dlouholeté konstrukční a vývojové činnosti. Zabýváme se řešením jednoduchých přípravků, strojních celků, ale také nestandardních technologických postupů a velmi složitých technologických celků. Navrhované výrobní stroje, nástroje a postupy jsou zpravidla ojedinělé a vysoce efektivní. Cílem je realizace požadavku moderním způsobem s možností maximální automatizace.