Indukční technologie

Stěžejní část naší společnosti tvoří oblast indukčních technologií, určených pro různé aplikace průmyslových ohřevů jako je indukční pájení, indukční tavení, indukční lisování, indukční tváření, indukční povrchové kalení, indukční žíhání, indukční rovnání, indukční vytvrzování a indukční tepelné upínání.

Indukční ohřevy naší typové řady CONTI jsou určeny pro ohřev vodivých kovových materiálů. Pracují na principu střídavého magnetického pole, kde se indukují vířivé proudy, čímž dochází k vývinu tepla působením elektrického odporu a magnetických vlastností ohřívaného materiálu.

Podstatou efektivnosti této výjimečné technologie je tvorba tepla přímo uvnitř zpracovávaného výrobku. Výsledek závisí také na výběru správného typu indukčního generátoru a návrhu co nejúčinnější indukční cívky. Tato technologie umožňuje maximální míru automatizace. Našim zákazníkům poskytujeme nadstandardní servis vždy spojený s návrhem konkrétního technologického postupu a ukázkou požadované aplikace s konkrétním výsledkem.

O spolehlivosti našich strojů svědčí dlouholetá dodavatelská spolupráce s řadou předních světových výrobců z různých hospodářských odvětví.