Svařovací a montážní stoly

Námi vyráběné svařovací a montážní stoly umožňují dosažení optimálních podmínek během provádění pracovních operací. Velký důraz klademe na maximální bezpečnost, tuhost, rovinnost a především na ergonomické požadavky – a to výškovým nastavením stolu pomocí nůžkového mechanizmu, ovládaného hydraulickým pohonem. Stůl je také vybaven mechanickými dorazy (které zajistí bezpečné provádění běžné údržby) a koncovými spínači zabraňujícími pohybu stolu při kolizi s jakýmkoliv předmětem. Pracovní plochu tvoří lišty s „T" drážkou pro snadné upínání výrobků a pracovních pomůcek. Naše technické řešení zároveň dovoluje nastavit šířku stolu a jednoduše tak rozšířit pracovní plochu. Vždy se přizpůsobujeme technickým požadavkům zákazníka a navrhneme nejoptimálnější koncepci.