Indukční kalení

Provoz naší indukční povrchové kalírny je vybaven stacionárními a dokonce i přenosnými systémy indukčního kalení a popouštění.

Přenosné systémy nám dovolují realizovat kalení u zákazníka na extrémně velkých strojních součástech.

Laboratoř disponuje moderními tvrdoměry i pro velmi nepřístupná místa.

Řada induktorů, kterými je naše kalírna vybavena, nám umožňuje poskytnutí nejlepších a ekonomicky příznivých služeb v krátkých realizačních termínech.